UAB “VITAKONSULT” – verslo konsultacinė kompanija, kurioje dirba daug patirties turintys, atsakingi, bei profesionalūs specialistai. Pagrindinis mūsų uždavinys yra tiek pradedančiam verslininkui, tiek ir veiklą vykdančiai įmonei vienoje vietoje suteikti visas svarbiausias paslaugas, reikalingas verslui pradėti bei sėkmingai vystyti. Pats svarbiausias dalykas, ką savo klientams padeda pasiekti verslo paslaugas teikianti “Vieno langelio” principu dirbanti įmonė – sutaupyti brangų laiką ir pinigus. Kompanijos konsultacinės veiklos sfera yra ganėtinai plati.

Kompanijos teikiamų paslaugų sritys:

 • naujų įmonių steigimas, jų pertvarkymas bei restruktūrizavimas;
 • buhalterinės apskaitos tvarkymas: tvarkome mažų ir vidutinių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo, deklaracijų bei ataskaitų paruošimo ir pateikimo valstybinėms
  institucijoms;
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų auditas: parengiame privalomų dokumentų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais sąrašą ir įvertiname esamų dokumentų atitikimą galiojantiems reikalavimams, atsižvelgiant į įmonės specifiką bei darbuotojų skaičių;
 • mokymas ir atestavimas(licencija Nr.003480):
   • įmonių vadovų (vykdančių saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas);
   • darbdavių, jų įgaliotų asmenų;
   • saugos ir sveikatos tarnybos specialistų;
   • darbdavių, jų įgaliotų asmenų priešgaisrinės saugos klausymais
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentų parengimas: ruošiame darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles, parenkame darbuotojams asmenines apsaugines priemones, ruošiame pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų sąrašus, ruošiame priešgaisrinės saugos instrukcijas ir jas
  deriname su VVPI bei kt.;
 • profesinės rizikos vertinimas (pažymėjimas Nr.PR-2);
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas (licencija Nr.DSSL – 11): užtikriname teikiamų paslaugų atitikimą LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, darbo teisės aktų, saugos ir sveikatos darbe teisės aktų ir taisyklių reikalavimus, dalyvaujame valstybinę kontrolę vykdančių institucijų patikrinimuose, informuojame apie saugos ir sveikatos darbe teisės aktų, darbo teisės, priešgaisrinės saugos norminių aktų pasikeitimus;
 • konsultavimas ir dalyvavimas tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į/iš darbo;
 • konsultavimas saugos ir sveikatos darbe, darbo teisės, priešgaisrinės saugos klausymais;
 • darbuotojų sveikatos profilaktinių tikrinimų organizavimas.

 

Tegul Jūsų administravimo problemos tampa mūsų kasdienybe ir leidžia Jums sėkmingai užsiimti savo
tiesioginiu darbu – pelningu verslu
!