Informacijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams deklaracijos parengimas.

Seminaro programa:

1. Informacijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarka.

2. Deklaracijos pildymas.

Seminaro metu sužinosite:

1. Apie Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaravimo tvarką,

2. Kaip
teisingai užpildyti ir pateikti deklaraciją bei jos klausimyną,

3. Kaip gali didėti mokesčiai į Sodros biudžetą vienaip ar kitaip atsakius į atitinkamus deklaracijos klausimyno klausimus,

4. Kokius veiksmus turėtumėte atlikti savo įmonėje, kad minėti mokesčių Sodrai tarifai nebūtų padidinti,

Jei manysite, kad vistiktai Jūs pats negalite užpildyti deklaracijos, galėsite vietoje užsisakyti mūsų darbuotojų paslaugą. Tam gali prireikti ir DSS dokumentų audito, kurį mūsų įmonė teikia nemokamai.

Registracija:

Tel.: +370 699 43623; +370 650 36390

el.paštas.: pardavimai@vitameda.lt