Darbų saugos kursai gegužės 5-15 d.

  • Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programa
  • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programa.
  • Įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas
  • Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų arba jų įgaliotų asmenų priešgaisrinės saugos mokymas

Reikalingi dokumentai:

  1. Asmens dokumento kopija su asmens kodu
  2. Nuotrauka (3×4)
  3. Įmonės registracijos pažymėjimo kopija
  4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija (ši kopija reikalinga asmenims, kurie atestuojami pagal „Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto“ ir „Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas“ mokymo programas.)